เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

กิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้น อาจส่งผลดีและผลเสียได้ เช่น

ผลเสีย

 • ทำให้พื้นรองเท้าเกิดการสึกกร่อนเมื่อใช้ไปนาน ๆ
 • ทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของบางอย่างได้ยากลำบาก
 • ทำให้ดอกยางรถยนต์สึกกร่อนเมื่อใช้ไปนาน ๆ

 

ผลดี

 • ทำให้เราสามารถเดินหรือวิ่งได้โดยไม่หกล้ม
 • ทำให้เราถือวัตถุต่าง ๆ ได้โดยไม่ลื่นและหล่นจากมือของเรา
 • ทำให้ล้อรถยนต์เกาะติดพื้นผิวถนนได้ดี

การลดแรงเสียดทาน เพื่อช่วยให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายหรือเร็วขึ้น เช่น

 • การใช้น้ำมันหล่อลื่นหยอดเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือการใช้น้ำมันหยอดบานพับประตู เพื่อช่วยให้บานประตูเปิด-ปิดได้สะดวกขึ้น
 • การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก อาจใช้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุเหล่านั้น เพราะจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของวัตถุกับพื้นผิวตาง ๆ และทำให้เคลื่อนย้ายวัตถุได้ง่ายขึ้น
 • สร้างถนน โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ทำให้พื้นผิวถนนเรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถยนต์กับพื้นผิวของถนน ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าถนนที่มีพื้นผิวขรุขระ
 • การขัดหรือถูพื้นผิวของวัตถุให้เรียบจะช่วยลดแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การขัดพื้นของกระดานลื่นให้มีความเรียบเหมาะจะเหมาะต่อการเล่นไถลลงมาของเด็ก ๆ


น้ำมันหล่อลื่น


รถเข็นเคลื่อนย้ายของหนัก

พื้นผิวถนนเรียบ

การเพิ่มแรงเสียดทาน เพื่อให้การทำกิจกรรมไม่เกิดการลื่นเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

 • การออกแบบดอกยางและลวดลายที่ยางรถยนต์ จะช่วยทำให้ผิวสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนเกิดแรงเสียดทานมากขึ้น ขณะที่รถเคลื่อนที่จะทำให้ยางยืดเกาะถนนได้ดีและไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ออกแบบรองเท้านักกีฬาฟุตบอลให้มีพื้นเป็นปุ่ม เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างรองเท้ากับพื้นสนาม เพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬาลื่นหกล้มได้ง่ายขณะวิ่ง
 • ใช้เบรก ช่วยทำให้รถจักรยานชะลอความเร็วหรือหยุดนิ่ง เพราะคนเบรกก้ามปูห้ามล้อมจะกดสัมผัสวงล้อม ทำให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น รถจักรยานจะชะลอความเร็วหรือหยุดนิ่งได้
 • การทำให้ขอบของขั้นบันไดมีพื้นผิวขรุขระเล็กน้อย จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน และป้องกันการลื่นไถลขณะเดินขึ้นหรือลงบันใด


เบรกห้ามล้อ


รองเท้านักกีฬาฟุตบอลมีพื้นเป็นปุ่ม


ดอกยางที่ยางรถยนต์