เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เสียงแต่ละเสียงมีระดับความดังไม่เท่ากันเช่นเสียงเครื่องบินมีพลังงานเสียงมากทำให้เกิดเสียงดังเสียงกระซิบมีพลังงานเสียงน้อยทำให้เกิดเสียงเบา

เสียงดัง เสียงค่อย เป็นสมบัติของเสียงที่เรียกว่าความดังของเสียง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานของเสียงที่เดินทางมาถึงหูของเราสิ่งต่าง ๆ อาจมีความดังของเสียงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

  1. ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง หากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงดัง หากอยู่ไกลแหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงค่อย
  2. พลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง หากวัตถุสั่นด้วยพลังงานมากเสียงจะดัง แต่หากสั่นด้วยพลังงานน้อยเสียงจะค่อย

ความดังของเสียงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความถี่ของเสียงบางครั้งเสียงต่ำอาจเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยก็ได้เช่น เสียงเสือคำรามเป็นเสียงต่ำเพราะมีความถี่ต่ำ แต่เป็นเสียงดังเพราะมีพลังงานมาก และในบางครั้งเสียงสูงอาจจะเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยได้ เช่น เสียงแมลงวันบินเป็นเสียงสูงเพราะมีความถี่สูงแต่เป็นเสียงค่อยเพราะมีพลังงานน้อย เสียงช้างร้องเป็นเสียงสูงเพราะมีความถี่สูงแต่เป็นเสียงดังเพราะมีพลังงานมาก

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย