เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

มลพิษทางเสียงคือเสียงที่มีความดังมากจนก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินหรือเสียงบางส่วนแม้ว่าจะไม่ดังมากจนมีอันตรายต่อเยื่อแก้วหูแต่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญได้ เช่น เสียงสุนัขเห่า เราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของเสียงเพื่อหาแนวทางหรือวิธีป้องกันอันตรายจากเสียงเหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี 

การรับฟังเสียงที่ดังมาก ๆ เป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเราจึงควรป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเสียงดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้โดยแนวทางในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงมีหลายวิธี

เสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยินบางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายกับครูของเราได้ เสียงแต่ละเสียงจะมีระดับความดังของเสียงไม่เท่ากัน   หากมนุษย์ได้ฟังเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ หรือเกินวันละ 8 ชั่วโมง จะทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูได้ เช่น เสียงประทัดเสียง เครื่องบินกำลังบิน เสียงบาเสียงแม้ว่าจะไม่ดังมากจนมีอันตรายต่อเยื่อแก้วหู แต่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญได้ เช่น เสียงคุยกันในห้องสมุด เสียงสุนัขเห่าหรือหอน 

 มลพิษทางเสียงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูทำให้รู้สึกหงุดหงิดและรำคาญ ดังนั้น การรู้จักป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจะช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อแก้วหูเกิดอันตรายและทำให้ประสาทการรับฟังเสียงไม่เสื่อม แนวทางในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงมีหลายวิธี เช่น 

  1. ปลูกต้นไม้หรือสร้างกำแพงเป็นแนวกั้นเสียง
  2. ไม่เปิดวิทยุหรือเครื่องเสียงให้ดังเกินไป
  3. ใช้มืออุดหูทันทีหากได้ยินเสียงดังกะทันหัน
  4. ควรมีอุปกรณ์ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง