เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

1.อาหารและประโยชน์ของอาหาร

ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโต สังเกตได้จากน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรากินอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน ทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

ร่างกายของคนเราได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ เพราะอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย อาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่

หมูที่ 1 ให้โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว
หมู่ที่ 2 ให้คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก และมัน
หมู่ที่ 3 ให้วิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ ผักชนิดต่าง ๆ
หมู่ที่ 4 ให้วิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
หมู่ที่ 5 ให้ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์

ประโยชน์ของอาหาร

 1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ได้แก่ อาหารหมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ถั่ว นม และไข่
 2. เป็นแหล่งพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ได้แก่ อาหารหมู่ที่ 2 ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และอาหารหมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันพืชและไขมันสัตว์
 3. ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ทำให้ระบบของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ อาหารหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ได้แก่ ผักและผลไม้

การกินอาหารและการดูแลร่างกายให้เหมาะสม

 1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม
 2. กินอาหารให้ตรงเวลา ครบ 3 มื้อต่อวัน
 3. กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ปราศจากสารปนเปื้อน
 4. หมั่นดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป

2.น้ำและประโยชน์ของน้ำ

ร่างกายประกอบด้วยน้ำ 2 ใน 3 ส่วนของร่างกาย น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติ ช่วยลำเลียงอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เราสามารถอดอาหารได้หลายวัน แต่หากขาดน้ำนาน 2-3 วัน อาจทำให้เสียชีวิตได้

ประโยชน์ของน้ำ

 1. ช่วยให้ผิวพรรณนสดใส เปล่งปลั่ง
 2. ช่วยในการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
 3. ช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 4. ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
 5. ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่ายกายให้คงที่

 

การดื่มน้ำและการดูแลร่างกายให้เหมาะสม

 1. เลือกดื่มน้ำสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน
 2. ในแต่ละวันควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

3.อากาศและประโยชน์ของอากาศ

เราต้องการอาหาศในการหายใจ เพราะในอากาศมีแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ อากาศที่ใช้หายใจต้องมีคุณภาพดี คือ ไม่มีเขม่า ควัน ฝุ่น หรือแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าเราขาดอากาศหายใจภายในไม่กี่นาที จะทำให้เสียชีวิต

 

ประโยชน์ของอากาศ

 1. ใช้ในการหายใจ
 2. ช่วยปกกันรังสียูวีหรือรังสีอัลตราไว้โอเลตจากดวงอาทิตย์
 3. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

การหายใจและการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีเขม่า ฝุ่น ควัน จากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 2. สวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ
 3. ไม่ทำให้เกิดหมอกควันพิษ เช่น การเผาขยะ เผาหญ้า