เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การให้ความร้อน คือ การเพิ่มความร้อนให้แก่วัสดุให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่น การเผา การตากแดด

การให้ความเย็น คือ การกำจัดความร้อนออกจากวัสดุ เพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิลดลง เช่น การนำไปแช่แข็ง การตั้งทิ้งไว้โดยไม่ให้ความร้อนเพิ่ม

เมื่อให้ความร้อนหรือความเย็นแก่วัสดุ วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สี และลักษณะภายนอกอื่น ๆ ได้ เช่น

  • ทำเนยให้ร้อนขึ้น เนยจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นของเหลว
  • นำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น น้ำจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นน้ำแข็งก้อน
  • ช็อกโกแลต เมื่อทำให้ร้อนขึ้นจะหลอมเหลวเป็นของเหลว สีน้ำตาล เมื่อทำให้เย็นลงยังเป็นสีน้ำตาล แต่รูปร่างและลักษณะเปลี่ยนไป