วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ที่อยู่อาศัยและอาหารในการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
  • ลักษณะและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
  • ที่อยู่อาศัยและอาหารในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
  • การเกิดลมและประโยชน์ของลม
  • สภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ

เนื้อหาของคอร์ส

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิต คือสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ หายใจได้ เช่นสัตว์ พืช สิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถกินอาหารได้ หายใจไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่ได้

  • สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
    00:00
  • สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ลักษณะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ที่อยู่อาศัยและอาหารในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
สัตว์ต่างๆต้องการที่อยู่อาศัย สัตว์บางชนิดกินเนื้อเป็นอาหาร

การเกิดลมและประโยชน์ของลม

สภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ
สภาพอากาศและฤดูกาลที่แตกต่างกัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว