วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หน้าที่ของอวัยวะ   การดูแลสุขภาพความสะอาดร่างกายของตนเอง และเรียนรู้ของใช้ส่วนตัว

 

What Will You Learn?

  • ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • หน้าที่ของอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • การดูแลสุขภาพความสะอาดของร่างกายตนเอง
  • ของใช้ส่วนตัว

Course Content

ประสาทสัมผัสทั้ง 5

  • ประสาทสัมผัสทั้ง 5
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

หน้าที่ของอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5

การดูแลสุขภาพความสะอาดร่างกายของตนเอง

ของใช้ส่วนตัว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet