วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หน้าที่ของอวัยวะ การดูแลสุขภาพความสะอาดร่างกายของตนเอง  และเรียนรู้ของใช้ส่วนตัว

 

What Will You Learn?

  • ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • หน้าที่ของอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • การดูแลสุขภาพความสะอาดของร่างกายตนเอง
  • ของใช้ส่วนตัว

Course Content

ประสาทสัมผัสทั้ง 5
เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสที่สัมพันธ์กัน ได้แก่สิ่งที่นุ่ม/สิ่งที่แข็ง/สิ่งที่ร้อน/สิ่งที่เย็น 

  • ประสาทสัมผัสทั้ง 5
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้

หน้าที่ของอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5
ความสำคัญของอวัยวะ และการดูแลสุขภาพร่างกาย

การดูแลสุขภาพความสะอาดร่างกายของตนเอง

ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัวของตนเอง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet