วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ที่อยู่อาศัยและอาหารในการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • รู้จักและบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้าง
  • เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
  • แบ่งประเภทของสัตว์ตามที่อยู่อาศัย
  • รู้จักอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์
  • บอกได้ว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรและลมมีประโยชน์อย่างไร
  • บอกสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆในประเทศไทยได้

เนื้อหาของคอร์ส

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ดูวีดีโอสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สำรวจและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ทดลองการปลูกถั่วเขียวและบันทึกผลการเจริญเติบโต จำแนกภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

  • สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
    06:12
  • แบบทดสอบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ลักษณะและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ดูวีดีโอวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สำรวจและสังเกตสิ่งไม่มีชีวิต ในบริเวณโรงเรียน บอกลักษณะโดยการวาดภาพพร้อมทั้งเขียนชื่อสิ่งไม่มีชีวิตที่สังเกตเห็นและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ใบงานภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ที่อยู่อาศัยและอาหารในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ปริศนาคำทายชื่อของสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ช้าง ลิง นก ปลา ไก่ สุนัข ฯลฯ นำภาพต้นไม้และแหล่งน้ำมาให้เด็กดูและนำภาพสัตว์ต่างๆ ไปติดลงให้ตรงกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ เด็กวาดภาพสัตว์ไปติดให้ตรงกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ลงบนผังกราฟิก One-Tail T-Chart ทำใบงานที่อยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับสัตว์

การเกิดลมและประโยชน์ของลม
การเกิดลมและประโยชน์ของลม

สภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ
สำรวจสภาพอากาศโดยการวาดภาพที่สังเกตเห็นในโรงเรียน สนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศของแต่ละฤดู แสดงบทบาทสมมติการแต่งกายตามฤดูกาล ทำใบงานการแต่งกายที่เหมาะสมตามฤดูกาล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว