วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การใช้คำถาม การสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  สำรวจ ทดลอง สืบค้น  เช่น รูปร่างลักษณะ การเกิดเสียง การสัมผัสวัตถุ การออกแรงจากวัตถุ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ เป็นต้น เพื่อให้เป็นผู้ที่ช่างสังเกต มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และนำประโยชน์จากการเรียนวิทยาศาตร์นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • รูปร่างลักษณะของคน
  • การเกิดเสียง
  • การสัมผัสวัตถุ
  • การออกแรงจากวัตถุ
  • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับสถานที่

เนื้อหาของคอร์ส

รูปร่างลักษณะของคน 

  • รูปร่างลักษณะของคน
    00:00
  • รูปร่างลักษณะของคน

การเกิดเสียง

การสัมผัสวัตถุ

การออกแรงจากวัตถุ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับสถานที่

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว