วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้การสังเกตภาพที่เหมือนกัน  ภาพที่แตกต่างกัน ภาพเงาและภาพที่สัมพันธ์กัน เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
  • การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
  • การสังเกตภาพเงา
  • การสังเกตภาพที่สัมพันธ์กัน

เนื้อหาของคอร์ส

การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

  • การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
การเลือกภาพที่แตกต่างกัน

การสังเกตภาพเงา
การจับคู่ภาพเงา

การสังเกตภาพที่สัมพันธ์กัน
การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว