วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้การสังเกตภาพที่เหมือนกัน  ภาพที่แตกต่างกัน ภาพเงาและภาพที่สัมพันธ์กัน เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

  • การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
  • การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
  • การสังเกตภาพเงา
  • การสังเกตภาพที่สัมพันธ์กัน

Course Content

การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

  • การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
การเลือกภาพที่แตกต่างกัน

การสังเกตภาพเงา
การจับคู่ภาพเงา

การสังเกตภาพที่สัมพันธ์กัน
การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet