วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาภาพที่มีความสัมพันธ์ เปรียบเทียบภาพความเหมือนและภาพที่มีความแตกต่าง ภาพกับเงา การเรียงลำดับเหตุการณ์และทักษะการฟัง

What Will You Learn?

  • เด็กมีทักษะในการจับคู่ที่สัมพันธ์ เปรียบเทียบภาพที่เหมือนและภาพที่แตกต่างกัน ภาพกับเงา การเรียงลำดับเหตุการณ์ และทักษะการฟัง

Course Content

จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
การสังเกตและจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
    00:00
  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

ทักษะการสังเกตภาพเหมือนและภาพที่มีความต่าง
สังเกตภาพเหมือนกับภาพที่ต่างกัน

ภาพกับเงา
เด็กสามารถสังเกตภาพกับเงา

การเรียงลำดับเหตุการณ์
เด็กสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet