วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาภาพที่มีความสัมพันธ์ เปรียบเทียบภาพความเหมือนและภาพที่มีความแตกต่าง ภาพกับเงา การเรียงลำดับเหตุการณ์และทักษะการฟัง

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เด็กมีทักษะในการจับคู่ที่สัมพันธ์ เปรียบเทียบภาพที่เหมือนและภาพที่แตกต่างกัน ภาพกับเงา การเรียงลำดับเหตุการณ์ และทักษะการฟัง

เนื้อหาของคอร์ส

จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
การสังเกตและจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
    00:00
  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

ทักษะการสังเกตภาพเหมือนและภาพที่มีความต่าง
สังเกตภาพเหมือนกับภาพที่ต่างกัน

ภาพกับเงา
เด็กสามารถสังเกตภาพกับเงา

การเรียงลำดับเหตุการณ์
เด็กสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว