วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

เรียนรู้การสังเกตภาพที่เหมือนกัน ภาพที่แตกต่างกัน ภาพเงา และภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาอย่างสมวัย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
  • การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
  • การสังเกตภาพเงา
  • การสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

เนื้อหาของคอร์ส

การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน การสังเกตและเลือกภาพที่เหมือนกับภาพต้นแบบ

  • การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
การจับคู่ภาพที่แตกต่างกัน การสังเกตและเลือกภาพที่แตกต่างจากภาพต้นแบบ

การสังเกตภาพเงา
การจับคู่ภาพกับเงาที่มีความสัมพันธ์กัน

การสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
การจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เช่นรูปร่าง สี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว