วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

เรียนรู้การสังเกตภาพที่เหมือนกัน ภาพที่แตกต่างกัน ภาพเงา และภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาอย่างสมวัย

 

What Will You Learn?

  • การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
  • การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
  • การสังเกตภาพเงา
  • การสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

Course Content

การสังเกตภาพที่เหมือนกัน
การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน การสังเกตและเลือกภาพที่เหมือนกับภาพต้นแบบ

  • การจับคู่ภาพที่เหมือนกัน
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

การสังเกตภาพที่แตกต่างกัน
การจับคู่ภาพที่แตกต่างกัน การสังเกตและเลือกภาพที่แตกต่างจากภาพต้นแบบ

การสังเกตภาพเงา
การจับคู่ภาพกับเงาที่มีความสัมพันธ์กัน

การสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
การจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน เช่นรูปร่าง สี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet