วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกัน ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

What Will You Learn?

  • เด็กสามารถบอกภาพที่สัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกันได้
  • เด็กสามารถบอกภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้

Course Content

สังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

สังเกตภาพชนิดเดียวกัน
จับคู่ภาพชนิดเดียวกัน

สังเกตภาพกับเงาของสัตว์
จับคู่ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน

สังเกตภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม
การเลือกภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet