วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกัน ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกันและภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เด็กสามารถบอกภาพที่สัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกันได้
  • เด็กสามารถบอกภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้

เนื้อหาของคอร์ส

สังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

สังเกตภาพชนิดเดียวกัน
จับคู่ภาพชนิดเดียวกัน

สังเกตภาพกับเงาของสัตว์
จับคู่ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน

สังเกตภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม
การเลือกภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว