วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกัน ภาพเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน และภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เด็กสามารถบอกภาพที่สัมพันธ์กับภาพชนิดเดียวกันได้
  • เด็กสามารถบอกภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้

เนื้อหาของคอร์ส

จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
การโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

จับคู่ภาพชนิดเดียวกัน
การโยงเส้นจับคู่ภาพชนิดเดียวกันหรือภาพที่เหมือนกัน

จับคู่ภาพกับเงา
โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน

ภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม
สังเกตและแยกภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว