วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กัน ภาพชนิดเดียวกัน ภาพเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน และภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

 

What Will You Learn?

  • เด็กสามารถบอกภาพที่สัมพันธ์กับภาพชนิดเดียวกันได้
  • เด็กสามารถบอกภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้

Course Content

จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
การโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

จับคู่ภาพชนิดเดียวกัน
การโยงเส้นจับคู่ภาพชนิดเดียวกันหรือภาพที่เหมือนกัน

จับคู่ภาพกับเงา
โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของสัตว์ที่เหมือนกัน

ภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม
สังเกตและแยกภาพที่แตกต่างจากกลุ่ม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet