วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกทักษะการสังเกตการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน การจับคู่ภาพกับเงา การจับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวกได้ เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์มือ-ตา และะการสังเกตขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้
  • จับคู่ภาพกับเงาได้
  • จับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวกได้

เนื้อหาของคอร์ส

จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
ฝึกจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

จับคู่ภาพกับเงา
ฝึกจับคู่ภาพกับเงา

จับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวก
ฝึกจับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว