วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 2

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังการเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์ มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  การนับจำนวนจากมโนภาพ และการจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 
 •  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
 • การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์
 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  
 • การนับจำนวนจากมโนภาพ
 •  การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน 
 • เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

เนื้อหาของคอร์ส

มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา

 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา
  00:00
 • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา

การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง

การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์

การนับจำนวนจากมโนภาพ

การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว