วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน   มิติสัมพันธ์และการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว  การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน   การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
  • เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว 
  • การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง
  • เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน   
  • การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์

เนื้อหาของคอร์ส

มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน

  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน
    00:00
  • มิติสัมพันธ์และการจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน

เรียนรู้ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ความสั้น ความยาว 

การฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง

เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว