วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังการเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์ มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  การนับจำนวนจากมโนภาพ และการจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ฝึกทักษะการสังเกตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 
  •  การเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
  • การเรียงลำดับภาพแบบมิติสัมพันธ์
  • มิติสัมพันธ์ภาพกับเงา  
  • การนับจำนวนจากมโนภาพ
  •  การจับคู่สิ่งของที่ใช้คู่กัน 
  • เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว