วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกนับจำนวนเลขอารบิก 1 – 10 และเลขไทย  ๑-๑๐  เรียนรู้ค่าของจำนวนเลขอารบิก 1 – 5 และเลขไทย  ๑-๕   และฝึกเขียนจำนวน  1 – 10

What Will You Learn?

  • นับจำนวนเลขอารบิก 1 – 10 และเลขไทย  ๑-๑๐ 
  • เรียนรู้ค่าของจำนวนเลขอารบิก 1 – 5 และเลขไทย  ๑-๕   
  • เขียนจำนวน  1 – 10

Course Content

การนับจำนวนเลขอารบิก 1-10
เด็กสามารถนับจำนวนเลขอารบิก 1-10 ได้

  • การนับ 1-10
    00:00
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

รู้ค่าจำนวนเลขอารบิก 1-5

การเขียนจำนวน 1-10

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet