สนทนาภาษาจีน ๒ จ๓๑๒๐๔ M4 Term.1

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

学习基本的中文会话原则。>通过使用正确的词汇,表达方式并能够理解简短对话的内容,专注于提高听力和口语技能。>涉及日常生活中的互动 >描述约会的需要,提供选择 >祝贺和慰问 >能够在日常生活中正确运用知识 “>此外,上述技能可以与其他科目相结合。

通过语言练习过程 >沟通过程 语言连贯过程和语言迁移过程

使学生在学习语言方面有良好的态度,并致力于他们的工作。

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามรูปแบบของเจ้าของภาษา
  • ๒. สื่อสารโดยสะท้อนความต้องการของตนเองและผู้อื่นได้
  • ๓. รู้คำเสริมน้ำเสียงชนิดต่างๆ ในภาษาจีน
  • ๔. สนทนาประโยคเสนอทางเลือกพื้นฐานได้

เนื้อหาของคอร์ส

你好

  • 你好 生词
    00:00
  • 练习

你身体好吗

你工作忙吗

您贵姓

我介绍一下儿

你的生日是几月几号

你家有几口人

现在几点

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว