เชาวน์ปัญญาระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เด็กเรียนรู้ภาพที่มีความสัมพันธืกัน ฝึกทักษะการสังเกตภาพเหมือนกันและภาพที่ต่างกัน การเรียงลำดับเหตุการณ์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เด็กได้สังภาพสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกัน การเรียงลำดับเหตุการณ์

เนื้อหาของคอร์ส

การจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

สังเกตภาพที่เหมือนกัน

ภาพที่ต่างกัน

การเรียงลำดับเหตุการณ์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว