เชาวน์ปัญญาระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เด็กเรียนรู้ภาพที่มีความสัมพันธืกัน ฝึกทักษะการสังเกตภาพเหมือนกันและภาพที่ต่างกัน การเรียงลำดับเหตุการณ์

What Will You Learn?

  • เด็กได้สังภาพสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกัน การเรียงลำดับเหตุการณ์

Course Content

การจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

  • ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
    00:00
  • เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

สังเกตภาพที่เหมือนกัน

ภาพที่ต่างกัน

การเรียงลำดับเหตุการณ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet