เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 (ค23202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่อง ระบบสมการ พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการให้เหตุผล กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

Course Content

ระบบสมการ

  • สรุปเนื้อหาระบบสมการ
  • แบบทดสอบระบบสมการ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet