วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การใช้คำถาม การสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ   เช่น  การออกแรง แรงบิด แรงบีบ สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต การละลายในน้ำและไม่ละลายในน้ำ ลักษณะ/ยานพาหนะ/การแต่งกาย/อุปกรณ์ของบุคคลในอาชีพต่างๆ การสังเกต การสำรวจ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวต้นไม้ที่ใช้ในการทำเครื่องจักสาน/เครื่องปั้นดินเผา/การทำไข่เค็มเป็นต้น เพื่อให้เป็นผู้ที่ช่างสังเกต มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และนำประโยชน์จากการเรียนวิทยาศาตร์นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การออกแรง/แรงบิด/แรงบีบ
  • สิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต
  • สิ่งของที่ละลายในนำ้และสิ่งของที่ไม่ละลายในน้ำ
  • ลักษณะยานพาหนะ/การแต่งกาย/อุปกรณ์ของบุคคลในอาชีพต่างๆ
  • การสังเกต การสำรวจ การสืบค้นเกี่ยวกับต้นไม้ที่ใช้ในการทำเครื่องจักสาน,เครื่องปั้นดินเผา,การทำไข่เค็ม

เนื้อหาของคอร์ส

การออกแรง/แรงบิด/แรงบีบ

  • การออกแรง/แรงบิด/แรงบีบ
    01:16
  • การออกแรง/แรงบิด/แรงบีบ

สิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต

การละลายในน้ำ/การไม่ละลายในน้ำ

ลักษณะยานพาหนะ/การแต่งกาย/อุปกรณ์/ของบุคคลในอาชีพต่างๆ

สังเกต/สำรวจ/สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่ทำเครื่องจักสาน,เครื่องปั้นดินเผา,การทำไข่เค็ม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว