วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย เลขยกกำลัง  และ ลำดับและอนุกรม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. บวก ลบ คูณ หาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้
 • 2. หาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ได้
 • 3. หาค่าประมาณของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์และจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้วิธีคำนวณที่เหมาะสมได้
 • 4. หาผลบวกและผลต่างของกรณฑ์โดยใช้สมบัติการแจกแจงได้
 • 5. ทำตัวส่วนของเศษส่วนให้อยู่ในรูปไม่ติดกรณฑ์โดยใช้คอนจูเกตได้
 • 6. แก้สมการที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสองได้
 • 7. เขียนลำดับในรูปแจงพจน์และหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดได้
 • 8. หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนดให้ได้
 • 9. หาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตและแก้โจทย์ปัญหาได้
 • 10. หาพจน์ต่างๆของลำดับฮาร์มอนิกและแก้โจทย์ปัญหาได้
 • 11. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้ได้
 • 12. หาพจน์ต่างๆของลำดับเรขาคณิตและแก้โจทย์ปัญหาได้

เนื้อหาของคอร์ส

เลขยกกำลัง

 • สรุปเนื้อหาเลขยกกำลัง
  00:00
 • แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลัง
  00:00

ลำดับและอนุกรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว