วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกนับจำนวนเลขอารบิก 1-5   เรียนรู้ค่าของจำนวน 1-3  การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่  สั้น-ยาว และการเปรียบเทียบความหนัก-เบา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์อย่างสมวัย

What Will You Learn?

  • การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-3
  • การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่
  • การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาว
  • การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

Course Content

การนับจำนวนเลขอารบิก 1-5
การใช้นิ้วมือนับจำนวน 1-5

  • การนับจำนวน
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-3
การรู้ค่าจำนวนสิ่งของไม่เกิน 3 สิ่ง

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่
การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่

การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาว
การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาว

การเปรียบเทียบความหนัก-เบา
การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet