วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการบวกและการลบเลข 2 หลักตามแนวนอน  การเรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อยและศึกษาเลขคู่-เลขคี่ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บวกเลข 2 หลักตามแนวนอนได้
  • ลบเลข 2 หลักตามแนวนอนได้
  • เรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อยได้
  • บอกจำนวนเลขคู่และเลขคี่ได้

เนื้อหาของคอร์ส

การบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน

  • การบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน
    01:31
  • แบบทดสอบการบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน

การลบเลข 2 หลักตามแนวนอน

การเรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย

เลขคู่และเลขคี่

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว