วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการบวกและการลบเลข 2 หลักตามแนวนอน  การเรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อยและศึกษาเลขคู่-เลขคี่ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย

What Will You Learn?

  • บวกเลข 2 หลักตามแนวนอนได้
  • ลบเลข 2 หลักตามแนวนอนได้
  • เรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อยได้
  • บอกจำนวนเลขคู่และเลขคี่ได้

Course Content

การบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน

  • การบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน
    01:31
  • แบบทดสอบการบวกเลข 2 หลักตามแนวนอน

การลบเลข 2 หลักตามแนวนอน

การเรียงเลขจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย

เลขคู่และเลขคี่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet