วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การบวก-ลบเลขแนนวนอน 2หลัก การเรียงลำดับจากจำนวนวที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย  เลขคู่และเลขคี่จำนวนไม่เกิน 20

What Will You Learn?

 • เรียนรู้การบวกเลข การลบเลข การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จำนวนเลขคู่และเลขคี่

Course Content

การบวกเลข 2หลัก แนวนอน

 • การบวกเลข
  80:00:00
 • ข้อใดถูกต้อง
 • การลบเลข 2หลักแนวนอน
  80:00:00
 • ข้อใดถูกต้อง
 • เรียงลำดับจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย
 • เลขคู่/เลขคี่
  00:00
 • ข้อใดเป็นจำนวนคู่

การลบเลข 2หลัก แนวนอน
การลบเลแนวนอนไม่มียืม

เรียงลำดับเลขจำนวนมากไปหาเลขจำนวนที่มีค่าน้อย

จำนวนคู่และจำนวนคี่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet