วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกนับจำนวน 1-10  เรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5 การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่ การเปรียบเทียบขนาดสั้นยาว
การเปรียบเทียบความหนัก-เบา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์อย่างสมวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การนับจำนวน 1-10
  • การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5
  • การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่
  • การเปรียบเทียบขนาดสั้นยาว
  • การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

เนื้อหาของคอร์ส

การนับจำนวน 1-10
เรียนรู้การนับจำนวน 1-10

  • การนับจำนวน 1-10
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5
รู้ค่าจำนวน 1-5

การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่
เรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่

การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาว และเตี้ย-สูง
เรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาวและเตี้ย-สูง

การเปรียบเทียบความหนัก-เบา
เรียนรู้การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว