วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกนับจำนวน 1-10  เรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5 การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่ การเปรียบเทียบขนาดสั้นยาว
การเปรียบเทียบความหนัก-เบา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์อย่างสมวัย

What Will You Learn?

  • การนับจำนวน 1-10
  • การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5
  • การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่
  • การเปรียบเทียบขนาดสั้นยาว
  • การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

Course Content

การนับจำนวน 1-10
เรียนรู้การนับจำนวน 1-10

  • การนับจำนวน 1-10
    00:00
  • จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

การเรียนรู้ค่าของจำนวน 1-5
รู้ค่าจำนวน 1-5

การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่
เรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดเล็กใหญ่

การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาว และเตี้ย-สูง
เรียนรู้การเปรียบเทียบขนาดสั้น-ยาวและเตี้ย-สูง

การเปรียบเทียบความหนัก-เบา
เรียนรู้การเปรียบเทียบความหนัก-เบา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet