วิชาทัศนศิลป์ ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ศ13101)ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย รายวิชาทัศนศิลป์

ศึกษารูปร่าง รูปทรงและงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างงานประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  ทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ  การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในโบสถ์แม่พระลูกประคำ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  และกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์ด้ถูกต้อง
 • นำทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • อธิบายหลักการเขียนภาพหุ่นนิ่งและภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้
 • นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างสวยงาม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ
 • อธิบายความหมายและหลักการ/อุปกรณ์ในงานปั้นได้
 • ปั้นรูปแบบงานปั้น 3 ประเภทตามจินตนาการได้
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ

เนื้อหาของคอร์ส

สังเกตสู่สร้างสรรค์
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว คือทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การสังเกต การคิด การสร้างสรรค์ และ การฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการทำงานทัศนศิลป์จะช่วยให้เราสร้างทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี

 • ทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
  00:01
 • สร้างสรรค์งานออกแบบ
  00:01
 • แบบทดสอบเรื่อง ทัศนธาตุ

วาดทุกสิ่งใกล้ตัว
สิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งสิ้น เราควรสังเกตเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานวาดภาพให้สวยงาม การสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพย่อมมีสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง เราควรค้นหาและแก้ไขให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

สนุกกับงานปั้น
งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน 3 มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนสูง นูนต่ำ และ ลอยตัว วัสดุที่ใช้ปั้นมีหลายชนิด เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน เป็นต้น เราสามารถสร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้น เองก็ได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว