เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การตัดต่อไฟล์วิดีโอด้วย Bookmark
        Bookmark คือ การกำหนดจุดแสดงวิดีโอตามช่วงเวลาของคลิปวิดีโอที่ต้องการ วิธีการ Bookmark คลิกเลือกไฟล์วิดีโอสไลด์ที่ 3 ที่ได้ Insert ไว้ ที่ Ribbon Tabs VIDEO TOOLS > PLAYBACK เลือกคำสั่ง Add Bookmark
        หากต้องการเพิ่ม Bookmark ใหม่ไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างปุ่ม Play จะปรากฏแถบสีเทาไปจนถึงช่วงเวลาของวิดีโอที่ต้องการ เช่น ช่วงเวลา 02:10:77
        เมื่อได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว ที่ Ribbon Tabs VIDEO TOOLS > PLAYBACK เลือกคำสั่ง Add Bookmark จะปรากฏวงกลมสีเหลืองตำแหน่งของช่วงเวลาที่เลือกไว้ และ Bookmark แรกที่ทำไว้จะเป็นวงกลมสีขาว (วงกลมสีเหลืองแสดงการเลือกแสดงช่วงเวลาที่ Bookmark ไว้)
        หากต้องการลบ Bookmark คลิกที่วงกลมสีขาวให้เป็นสีเหลืองเพื่อเลือกตำแหน่งของ Bookmark ที่ต้องการลบ เช่น Bookmark ช่วงเวลา 00:00:00 จากนั้น ที่ Ribbon Tabs VIDEO TOOLS > PLAYBACK เลือกคำสั่ง Remove Bookmark
        เมื่อลบ Bookmark ช่วงเวลา 00:00:00 แล้วจะเหลืองเพียง Bookmark ช่วงเวลา 02:10:77