วิชาเชาวน์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกทักษะการสังเกตการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน การจับคู่ภาพกับเงา การจับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวกได้ เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์สัมพันธ์มือ-ตา และการสังเกตขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก

What Will You Learn?

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้
  • จับคู่ภาพกับเงาได้
  • จับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวกได้

Course Content

จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
ฝึกจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

  • จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

จับคู่ภาพกับเงา
ฝึกจับคู่ภาพกับเงา

จับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวก
ฝึกจับคู่ภาพที่ไม่เข้าพวก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet