วิชาคริสตศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส22202 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

          พระบัญญัติบอกให้รักพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง  พระเจ้าประทานพระบัญญัติ 10 ประการ  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคริสตชน  ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์

ในรอบหนึ่งปีในพระศาสนจักรคาทอลิก  ถือเป็นหน้าที่ของบรรดาคริสตชนที่จะต้องจัดฉลองเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตของพระเยซูเจ้า นอกจากนี้ พระศาสนจักรได้แสดงความเคารพนับถือด้วยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางพรหมจารีมารีย์  บรรดามรณสักขี  และบรรดานักบุญทั้งหลาย

การภาวนา คือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเพื่อสนทนากับพระองค์        มนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ผ่านทางการภาวนา    เพราะการภาวนา คือการหันหัวใจของเราเข้าหาพระเจ้า และแสดงความรักต่อพระองค์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของมนุษย์
  • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางคริสตศาสนาในรอบปี
  • รู้และเข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าของการภาวนา

เนื้อหาของคอร์ส

หลักปฏิบัติ : สรุปพระบัญญัติ 10 ประการ
พระบัญญัติบอกให้รักพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง พระเจ้าประทานพระบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคริสตชน ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์

การร่วมพิธีกรรม : ปีพิธีกรรม
ในรอบหนึ่งปีในพระศาสนจักรคาทอลิก ถือเป็นหน้าที่ของบรรดาคริสตชนที่จะต้องจัดฉลองเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซูเจ้า นอกจากนี้ พระศาสนจักรได้แสดงความเคารพนับถือด้วยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ บรรดามรณสักขี และบรรดานักบุญทั้งหลาย

รูปแบบการภาวนา
การภาวนา คือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเพื่อสนทนากับพระองค์ มนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ผ่านทางการภาวนา เพราะการภาวนา คือการหันหัวใจของเราเข้าหาพระเจ้า และแสดงความรักต่อพระองค์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว