เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

    นิทานคำกลอน เรื่องพระอภัยมณี (ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร)  เป็นนิทานคำกลอนที่แต่งโดยสุนทรภู่ ลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยกลอนสุภาพ แต่มีลักษณะพิเศษกว่ากลอนสุภาพทั่วไป คือ มีสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรในทุกวรรคทำให้อ่านไพเราะ ระรื่นหู กลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีจัดว่าเป็นกลอนนิทานที่มีผู้นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายมาก เพราะมีโครงเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ อีกทั้งสุนทรภู่มีจินตนาการกว้างไกล เนื้อเรื่องแฝงไว้ซึ่งคติโลก คติธรรม แง่คิดต่างๆ ก็ได้จากประสบการณ์ในชีวิตของท่านสุนทรภู่เองเป็นส่วนใหญ่

ไฟล์ตัวอย่าง
ใบงานพระอภัยมณี.pdf
ขนาด: 318.90 KB