เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูกเป็นบทพระราชนิพนธ์เรื่องหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ที่ทรงผูกเรื่องขึ้นด้วยพระองค์เอง โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า “พระขรรค์เพชร”

     แม้ว่าบทละครพูดเรื่องนี้จะแต่งมากว่า ๙๐ ปีแล้วความรักอันยิ่งใหญ่ของบุพการีที่มีต่อบุตรของตนอันเป็นคุณธรรมสำคัญที่แสดงไว้ในเรื่องรวมไปถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความรักในศักดิ์ศรีที่แสดงไว้ปในเรื่องก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกยุคทุกสมัย

ไฟล์ตัวอย่าง
เนื้อเรื่องย่อ บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก.pdf
ขนาด: 133.80 KB
87A2058B-8CF0-45D6-8C92-D83A5CE77EC0.jpeg
ขนาด: 590.87 KB